Oświetlenie domu - wymagania

Natężenie oświetlenia – normy i wymagania dla domu, wartości lx

Jakie jest wymagane natężenie oświetlenia w domu? Ile faktycznie jest potrzeba tego światła? To pytania stawiane przez świadome osoby, które chcą mieć dobrze oświetlone miejsca np. do czytania, pracy, przygotowywania posiłków. Mimo że w normach oświetleniowych nie ma wymagań odnośnie do oświetlenia w domu, to i tak warto zadbać o właściwe doświetlenie odpowiednich miejsc. Różne czynności wymagają innych poziomów oświetlenia. Ogólnie rzecz biorąc im bardziej precyzyjna praca np. szycie lub składanie drobnych […]